ACCESS BARS ve skolach

ŠKOLA - prostředí, ve kterém jsou děti vystaveny neustálým podnětům, učení a kontrole.  Je velmi snadné zde podlehnout tlaku.
Úzkost, neklid, tíseň, nedostatek pozornosti a koncentrace a následné zhoršené učební výsledky, nestabilita, křehkost a nedůvěra
jsou běžnými jevy ve studijní i sociální realitě.
Zvládání školních požadavků, situace v rodině a mimoškolních aktivit často přináší únavu, zmatenost a pocit nutnosti fungovat již
od útlého věku díky automaticky řízenému očekávání a projekcím okolního světa.

Jak by to vypadalo, kdyby se, již ve školním věku, zasadilo semínko uvědomění podporující a posilující neomezený potenciál žáka?
Co kdyby procesy učení a růstu byly pro všechny jednodušší?

Byli byste otevřeni myšlence, že je možné vytvořit ze školy místo, kam se děti i učitelé budou těšit?

Kde chyba nebude fatální záležitost a naopak se stane možností? Možností ke změně?

V tuto chvíli neřešíme, jak bude probíhat výuka, jestli individuálně, ve skupinách, dvojicích
nebo frontálně. Ani o navýšení, snížení množství nebo změně obsahu učiva.

Je možné změnit klima ve školách tak, že atmosféra ve třídách může být primárně radostná,
přínosná, bez obav a strachu?

 

Je tu možnost, že se žáci přestanou bát odpovídat, aby náhodou neodpověděli špatně?

Je tu možnost, že se naopak začnout ptát?

Je tu možnost, že se zmírní jejich roztěkanost, poruchy pozornosti, ADHD, různé formy OSD,
stres a nahromaděná agrese?

Je tu možnost, že budou naopak žáci mnohem klidnější, vnímavější a pozornější?

 

 

Je tu možnost, pro učitelky a učitele, že by si mohli snížit hladinu stresu,
únavových syndromů a vyčerpání?

Je tu možnost rozpustit různé soudy a úhly pohledu učitelů na školu, školství, žáky
i rodiče žáků, kterým se učitel po dlouholetém působení ve školství těžko vyhýbá?

Je tu možnost vybudovat úplně jiný vztah mezi učitelem
a žákem, žákem a učitelem?

Je tu možnost věnovat se výkladu a přesto během pár minut zklidnit žáka/y?

 

Odpověď na všechny tyto otázky by mohlo být používání metody Access Bars® na školách.

Tato metoda vznikla v roce 1990 v USA. Pro svou účinnost je velmi uznávaná mezi terapeuty, psychology, ve velkých korporacích, ve školách po celém světě a u lidí s nejrůznějšími závislostmi a psychickými problémy. 

Access Bars® je systém 32 bodů na hlavě, kterých se lehce dotýkáme v určitých kombinacích. Každý bod je napojen na určitou životní oblast a na konkrétní téma. Během tohoto dotyku tělo a mysl uvolňuje a rozpouští všechny myšlenky, emoce a pocity, které mají negativní nebo pozitivní náboj, tzn. jsou v polaritě. Tato polarita nám brání vidět věci takové, jaké jsou, drží nás často v dramatech, traumatech, lítosti, žárlivosti, pochybnostech, vině, hanbě, zlosti, strachu atd. Při dávání "barsů" se postupně se zpomalí mozkové vlny, tím se tělo maximálně uvolní, začne postupně uvolňovat a rozpouštět emocionální náboj na všech úrovních.

Access Bars je péče, která stimuluje pozitivní účinek v mozku a defragmentuje elektromagnetické složky stresu, myšlenek a emocí. Tyto body obsahují všechny myšlenky, nápady, přesvědčení, emoce a úvahy, které jste si uložili.

Metoda Access Bars® umožní pustit všechny věci, které už pro vás nejsou užitečné.

Také máte někdy pocit, že jste byli uvězněni?
Někdy se zdá, že máme kolem sebe zeď, která nás uzavírá. Uzavíráme duši různými myšlenkami, které pak nevíme, jak pustit.
Access Bars®, o této metodě se říká, že je to metoda odemykání nebo otevírání toho, co je skryté.
Někdy si ani neuvědomujeme, jak moc v sobě špatné věci ukládáme. Ať už jde o vzpomínky, emoce, myšlenky a další. Postupem času se to vše stále více skrývá a někdy to nejde samo uvolnit.

Když se vrátíme do škol…

 • Kolik žáků s i bez speciálních vzdělávacích potřeb slyšelo nesčetněkrát:
 • Ty se stejně nikdy nenaučíš pořádně číst, psát, počítat, kreslit, tvořit …. Nemáš na to buňky.
 • Nikomu z rodiny to nikdy nešlo, tak tobě to taky nepůjde ….
 • Běhat, tančit, sportovat? To ty nikdy nebudeš! Podívej se na sebe! ….

A je jedno, jestli to slyšeli doma, ve škole, nebo poradně.
I když, zejména rodina bývá ke svým členům laskavá nejméně nebo svůj soud a úhel pohledu schovává za rádoby žert, který dokáže také udělat pěknou paseku v tom, jak se začneme vnímat. Někdy i větší než cokoli jiného…
Pomalu to vede k tomu, že přestaneme snít, co všechno bychom mohli nebo chtěli zkusit, než si vybereme.
A co kdyby bylo v pořádku si vybírat a rozvíjet se stále? Nehledě na to, jestli nám je 6, 15, 27, 45 nebo 80 let?

Když jsme dětmi, je přijetí těchto soudů většinou spojeno s vnímáním autority rodiče, učitele, lékaře.
Od nich vyřčené soudy a úhly pohledu na nás, se nám propíšou nejvíce a nejhlouběji.

Co když je možné všechny tyhle soudy a úhly pohledu jiných, čeho jsme nebo nejsme schopni, a které jsme převzali za své, propustit, rozpustit, zříct se jich? Přestali bychom se bát znovu něco zkoušet? Přestali bychom věci vzdávat, dřív než jim dáme šanci? Přestali bychom se bát si pro sebe vybírat víc, jen proto, abychom neudělali chybu?

Pokud bychom to shrnuli, tak ve školách nám metoda Access Bars® pomáhá např. v oblasti:

Didaktika a učení:

 • lepší zvládání stresu
 • lepší výsledky testů
 • lepší koncentrace během přípravy na zkoušku

Relační a socializační oblast:

 • eliminace nebo úbytek agresivního chování a šikany díky obnovené relační schopnosti, pocitu sounáležitosti s ostatními a absenci hodnocení ostatních
 • zlepšení osobních vztahů
 • sebevědomí a posílení aktivity
 • důvěra v sebevyjádření a uvolněná konfrontace

Opravdu tu jde jen o úspěch a zlepšení vztahů ve škole?
Když se podíváme na další oblasti života, tak tu máme:

Rodinné vztahy:

 • lepší vztahy mezi sourozenci
 • lepší vztahy mezi rodiči a dětmi

Zdraví:

 • úbytek a eliminace zlých snů
 • snížení a eliminace úzkosti
 • zmenšení nejrůznějších somatizačních příznaků (bolesti hlavy, nevolnost, nechutenství, bulimie, horečka atd.)

 

Pokud Vás tato myšlenka změny pro Vás, Vaší školu, pedagogy a žáky zaujala, je tu možnost, jak naučit pedagogické pracovníky i žáky této metodě.

Jde o 4-5 hodinový seminář pro pedagogické sbory a v ceně, která je dnes za DVPP běžná. Obdržíte osvědčení
o absolvování jednotlivých účastníků, které odpovídají požadavkům pro hrazení ze šablon (např. OP JAK). Vzhledem k tomu, že ČŠI ráda vidí
a dokonce vyžaduje relaxační chvilky v rámci vyučovacích hodin, přijde nám Access Bars® jako smysluplné využití těchto částí hodin. Tento kurz/seminář je zařaditelný do témat well-being a psychohygiena.

Osobně mohu nabídnout propojení Access Bars® s více než 20 letou zkušeností se vzděláváním žáků s lehkým mentálním postižením, poruchami učení, chování, řeči, ADHD a autismu.

Co všechno je tu možné?

Pro více informací mě můžete kontaktovat.